เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน
บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศใช้นโยบายบริหารจัดการข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้ร้องเรียน นโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท มีส่วนร่วม รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานเรื่องไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายใน องค์กร และ ให้ความมั่นใจแก่ผู้ที่รายงานด้วยความสุจริตว่าจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท ในขณะเดียวกันผู้ที่ถูกร้องเรียนจะยังไม่ถูกตั้ง ข้อกล่าวหาหรือมีผลในทางกฎหมาย

บริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงจริยธรรมและผลทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสมสอดคล้องกับกฎระเบียบสังคม

โดยท่านสามารถศึกษานโยบายได้ที่นี่
Privacy Statement