เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

สารจากประธาน

สารจากประธาน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมมีความยินดีที่จะได้รายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จของบริษัทในรอบปีผ่านมา ถึงแม้ว่าปี 2565 จะเป็นปีที่มีความท้าทายใหม่ ๆ ให้เราต้องเผชิญ แต่ผลประกอบการของบริษัทยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผมต้องขอขอบคุณความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมผู้บริหารและพนักงานของเรา ที่ทำให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุผลสำเร็จได้เป็นที่น่าพอใจ

วิกฤตการณ์ในปีที่ผ่านมาเป็นทั้งแรงกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เราขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่และต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว (TCM Surface) ซึ่งให้ผลประกอบการเป็นบวกตามที่เราคาดหวัง เรามั่นใจว่ากลยุทธ์นี้จะสามารถนำพาให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living) ไปสู่เป้าหมายตามที่คาดหวังเช่นเดียวกัน

เป้าหมายถัดไป เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ในฐานะการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี รวมถึงการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มลูกค้า เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม พร้อมทั้ง ช่วยยกระดับการใช้ชีวิต เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด นำเสนอสินค้าที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นมาช่วยเสริมธุรกิจดั้งเดิมของเรา เราเข้าใจดีว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับการส่งมอบคุณค่าและบริการชั้นเลิศให้แก่ลูกค้า และเราจะทุ่มเทให้กับการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปีที่ผ่านมา เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน พัฒนาทั้งในเรื่องคนและวัฒนธรรมองค์กร เรามีการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของเราในการเป็นองค์กรยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และตั้งเป้าเป็นองค์กรปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของเราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เราดำเนินธุรกิจ

อนึ่ง ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัททุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและทุ่มเททำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป
 
พิมล ศรีวิกรม์
ประธานกรรมการบริษัท