เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521
บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก โดยตระหนักถึงการขยายอาณาจักรธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในทุกอุตสาหกรรมที่เราดำเนินกิจการ บนพื้นฐานของความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ เราจึงมอบความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมธุรกิจ พันธมิตร และลูกค้าของเราทั่วโลกมาโดยตลอด
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ราคาหุ้น

Company Snapshot

รายชื่อ
ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย เมื่อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 มีดังนี้: