เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

โครงสร้างบริษัท

โครงสร้างบริษัท
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารดังนี้

โครงสร้างบริษัท



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

กลุ่มวัสดุตกแต่งพื้นผิว

กลุ่มวัสดุตกแต่งพื้นผิว (TCM Surface)

ได้แก่ กิจการผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุปูพื้นชนิดต่างๆ ทั้งพรมในโรงแรม โรงภาพยนต์ คาสิโน เรือสำราญ สำนักงาน และพรมหรือวัสดุปูพื้นชนิดอื่นๆ สำหรับบ้านพักอาศัย โดยมีบริษัทย่อยในกลุ่มดังนี้

Royal Thai International Company Limited (RTI) - ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพรมและวัสดุปูพื้นในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Royal Thai

Vechachai Company Limited (VC) - ลงทุนในกิจการบริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) “CIT” ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพรมแผ่นและพรมแอ๊กซ์มินสเตอร์ภายใต้แบรนด์ Carpets Inter และ Royal Thai สำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

TCMC HK (2017) – ลงทุนในกิจการสำนักงานขายต่างประเทศทั้งหมด

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ (TCM Living)

 ได้แก่ กิจการผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์หุ้มบุ โดยมีการดำเนินกิจการหลักอยู่ในประเทศอังกฤษ มีบริษัทย่อยในกลุ่มดังนี้

TCMC Furniture Limited “TCMF” – บริษัทโฮลดิ้ง ก่อตั้งในประเทศอังกฤษ ลงทุนในกิจการ TCM Living Limited

Manor Holdings Limited “Manor” – บริษัทโฮลดิ้ง ก่อตั้งในประเทศอังกฤษ ลงทุนในกิจการ TCM Living Limited

TCM Living “TCML” - ลงทุนในกิจการ 5 บริษัท ดังนี้

  • Alstons Upholstery Limited - เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโซฟาหุ้มผ้าและโซฟาที่ปรับเป็นเตียงนอนได้ โดยมีลูกค้าหลักเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร
  • Ashley Manor Limited - เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโซฟาหุ้มผ้า รูปแบบทันสมัย โดยมีฐานลูกค้าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร
  • AMX Design Limited - เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโซฟาหุ้มหนัง รวมถึงเก้าอี้แบบปรับเอนได้ โดยมีฐานลูกค้าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร
  • Alexander & James Limited - เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโซฟาหุ้มผ้าผสมหุ้มหนัง โดยมีฐานลูกค้าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร และทั่วโลก
  • James Alexander Co., Limited - เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสำนักงานขายต่างประเทศให้แก่เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ Alexander & James รวมถึงทำการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดทำอุปกรณ์การตลาดต่างๆ

กลุ่มพรมและผ้าหุ้มบุในรถยนต์และรถโดยสาร

กลุ่มพรมและผ้าหุ้มบุในรถยนต์และรถโดยสาร (TCM Automotive)

ได้แก่ กิจการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอและพรมสำหรับเป็นวัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและตกแต่งภายในรถยนต์ และรถโดยสารขนาดใหญ่ มีบริษัทย่อยในกลุ่มคือ

T.C.H. Suminoe Co., Ltd. “TCHS” - ดำเนินธุรกิจผลิตพรมและผ้าหุ้มบุในรถโดยสาร มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้

  • Non woven fabric สำหรับหุ้มบุในส่วนของโครงสร้าง หลังคา พื้น
  • Woven fabric สำหรับหุ้มบุในส่วนเบาะ ที่นั่ง
  • Knit Fabric สำหรับหุ้มในส่วนเบาะ ผนังข้าง
  • Poly Urethane / PVC Synthetic Leather  สำหรับหุ้มเบาะที่นั่งและตบแต่งภายในรถ