เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

1

Assistant Company Secretary
1 position
Assistant Company Secretary
Date : 30-May-2023
Position : 1 Position
Company : TCM Corporation Plc.
Job Function : As an Assistant Company Secretary, you will play a critical role in ensuring legal and regulatory compliance, maintaining corporate governance standards, liaising with the shareholders and stakeholders, and providing legal and administrative support to the directors and senior management. You will be responsible for supporting all secretarial and legal affairs, including but not limited to board meetings, statutory filings, corporate recordkeeping, and compliance documentation.

Responsibilities :
 • Support Company Secretary to organize and coordinate board meetings, annual general meeting of shareholders, including the preparation of meeting agendas, minutes, and resolutions.
 • Prepare and file statutory returns and handle all necessary documentation with regulatory authorities.
 • Monitor changes in legislation and regulatory requirements and ensure compliance with applicable laws.
 • Liaise with legal advisor to provide professional advice on legal and corporate governance matters to the board and senior management
 • Assist in the preparation of annual reports, financial statements, and other corporate documents.
 • Liaise with external legal counsel, auditors, and other professionals as required.
Qualifications :
 • Bachelor’s degree in law, Business Administration, or a related field.
 • A professional qualification as a Company Secretary (e.g., CSP) is highly preferred.
 • At least three years of experience in a similar role.
 • Strong understanding of board and committee processes and procedures.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to interact effectively with stakeholders at all levels.
 • Proficiency in using relevant software and applications (e.g., MS Office, SET Link)
 • Excellent written and verbal communication skills in English
 • Meticulous attention to detail and exceptional organizational skills.
 • Ability to handle confidential information with discretion and maintain a high level of professionalism.
 • Demonstrated ability to work independently, prioritize tasks, and meet deadlines.

How to Apply:
If you are ready to take on this challenging and rewarding role as an Assistant Company Secretary at TCM Corporation Plc., please submit your updated resume and a cover letter detailing your qualifications and suitability for the position to comsec@tcm-corporation.com. Please mention "Assistant Company Secretary Application" in the subject line.

Application Deadline: 30th July 2023

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for further assessment.
 
We look forward to reviewing your application and potentially welcoming you aboard as our new Assistant Company Secretary.
 

Contact :
e-mail : comsec@tcm-corporation.com
Tel : 02-318-3960