เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
นายพิมล ศรีวิกรม์
ประธานกรรมการ
นายพิมล ศรีวิกรม์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
สัญชาติ : ไทย
ปีเกิด : 2507
การศึกษา :
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Pennsylvania, USA
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 51/2022
 
ประสบการณ์ทำงาน :
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ TCMC HK (2017) Limited, ฮ่องกง และบริษัทในเครือ
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. เวชาไชย และบริษัทในเครือ
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ TCM Living Limited, สหราชอาณาจักร และบริษัทในเครือ
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Manor (2016) Holdings Limited, สหราชอาณาจักร และบริษัทในเครือ
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ TCMC Furniture Limited, สหราชอาณาจักร
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : นายกสมาคม สมาคมกีฬาเทคควันโดแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2532-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ล และทาวเวอร์ จำกัด
นายสรวิศ ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายสรวิศ ไกรฤกษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
ปีเกิด : 2515
การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics, UK
ปริญญาโท สาขาการเงิน London Business School, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :                     
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2018
 
ประสบการณ์ทำงาน :
​พ.ศ. 2563- ปัจจุบัน : Managing Director สายงานวาณิชธนกิจ, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558- พ.ศ. 2562 : Deputy Managing Director  สายงานวาณิชธนกิจ, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2555-พ.ศ.2561 : Executive Vice President, Investment Banking Group บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-พ.ศ.2554 : Senior Vice President ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2550-พ.ศ.2551 : Senior Vice President บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2547-พ.ศ.2549 : First Vice President บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
ปีเกิด : 2524
การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิติศาสตร์ University of London, UK
ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ University of Pennsylvania Law School, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :          
Director Certification Program (DCP) รุ่น 188/2014
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49/2022
 
ประสบการณ์ทำงาน :
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวตาบูสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาวเวอร์เมติค จำกัด
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น-เวสต์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน : Partner บริษัท สำนักงานกฏหมายบรรจงแอนด์วิทยา จำกัด
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2553-พ.ศ.2554 : Senior Associate บริษัท ทิมบริค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
พ.ศ.2551-พ.ศ.2553 : Associate บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
ปีเกิด : 2505
การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :                     
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021
 
ประสบการณ์ทำงาน :
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท สโนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2561-พ.ศ. 2563: กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พ.ศ.2560-พ.ศ. 2563 :กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ.2559-พ.ศ. 2563 : ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2559-พ.ศ. 2562 : กรรมการ บริษัท ซี แพนเนล จำกัด
พ.ศ.2549-พ.ศ. 2560 : หุ้นส่วนบริหาร บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
พ.ศ.2546-พ.ศ. 2548 : ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-พ.ศ. 2546 : กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เนชั่น เรดิโอ จำกัด
พ.ศ.2533-พ.ศ. 2542 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด
พ.ศ.2533-พ.ศ. 2542 : กรรมการบริหาร บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์
กรรมการอิสระ
นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
ปีเกิด : 2521
การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Boston College, USA
ปริญญาโท สาขาการตลาด อสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ประกอบการ UCLA Anderson School of Management, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018
 
ประสบการณ์ทำงาน :
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน : Senior Vice President-Leasing บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2557-พ.ศ.2561 : Vice President-Property Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2556-พ.ศ.2557 : Business Development Assistant Vice President บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2553-พ.ศ.2556 : Senior Business Development Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2548-พ.ศ.2553 : Business Development Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2545-พ.ศ.2546 : Assistant Brand Manager บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
พ.ศ.2543-พ.ศ.2545 : Equity Syndicate Analyst Goldman, Sachs & Co, New York
ม.ล.วัลลีวรรณ วรวรรณ
กรรมการบริหาร
ม.ล.วัลลีวรรณ วรวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
สัญชาติ : ไทย
ปีเกิด : 2500
การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาการเงิน Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :                     
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2006
Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 14/2019
Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 8/2022
ประสบการณ์ทำงาน :
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ – โรงเรียนนานาชาติรักบี้
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ TCM Living Limited, สหราชอาณาจักร
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก.เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์
พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการ บจก. ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง
นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ : ไทย
ปีเกิด : 2510
การศึกษา :
ปริญญาโท สาขาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา    
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวแฮมป์เชียร์, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :                     
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237/2017
Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2021

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ :
Executive Coaching Certification & Leadership Intensive, Berkeley Executive Coaching Institute, UC Berkeley
Sustainable Business Strategy (A22-101 ESG Scholarship 2022), Harvard Business School Online
 
ประสบการณ์ทำงาน :
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน : ประธาน IOD Community of Practices – Sustainability Community, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บจก. เวชาไชย และบริษัทในเครือ
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - TCMC HK (2017) Limited, ฮ่องกง และบริษัทในเครือ
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - Manor (2016) Holdings Limited, สหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - TCM Living Limited, สหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ CPMG สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษา บริษัท ยูซิตี้ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 กรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือ ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล เวียนนา เฮ้าส์ โฮเทลแมเนจเม้นท์ จำกัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 กรรมการ บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2560 กรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน โซเนวา รีสอร์ท (เดิม Six Senses Resort and Spa)
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ
กรรมการ
นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
ปีเกิด : 2502
การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018
 
ประสบการณ์ทำงาน :
พ.ศ 2555 - 2561 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พ.ศ 2526 - 2561 : ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน :
นางนพภาพร อภิวัฒนกุล
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
นางนพภาพร อภิวัฒนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
สัญชาติ : ไทย
ปีเกิด : 2502
การศึกษา :
ปริญญาโท สาขาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :                     
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 328/2022

 
ประสบการณ์ทำงาน :
พ.ศ 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บจก. เวชาไชย และบริษัทในเครือ
พ.ศ 2561 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริหาร - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ 2560 – ปัจจุบัน :  กรรมการบริษัท - บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ
พ.ศ 2524 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)