เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

ความเป็นมาขององค์กร

ความเป็นมาขององค์กร
กว่า 50 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด จุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งโรงงานพรมแห่งแรกในประเทศไทย จนปัจจุบันมีสาขาไปทั่วโลก และขยายธุรกิจออกสู่กิจการเฟอร์นิเจอร์ในประเทศอังกฤษ จนเป็นที่ยอมรับทั่วไปในระดับสากล บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาองค์กรในทุกๆด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป
2560
เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น ซีทีเอ็ม
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560
บริษัทได้เข้าซื้อ “ธุรกิจพรมเพื่อการพาณิชย์”
จาก Tai Ping International Limited
ประเทศฮ่องกง ประกอบด้วยสำนักงานขายทั่วโลก
และโรงงานผลิตที่อยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท
คาร์เปท อินเตอร์เเนชั่นเเนล ประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) บริษัทได้ยกเลิกการใช้เครื่องหมาย
การค้า ‘ไทปิง’ และใช้เครื่องหมายการค้า ‘Royal
Thai’ ทั้งในประเทศและทั่วโลก
 
2559
บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 75 ในกิจการ DM Midlands Group ในประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ Ashley Manor Upholstery Limited, AMX Design Limited, Alexander & James limited, และเจมส์ อเล็กซานเดอร์ จำกัด
2558
บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 76 ในกิจการ Alstons
Furniture Group ในประเทศอังกฤษ
2557
บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 49.9 ในบริษัท
ที.ซี.เอช. ชูมิโนเอะ จำกัด
2554
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท รอยัลไทย
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนบริษัท
ในการจัดจำหน่ายพรมและวัสดุปูพื้นต่างๆใน
ประเทศไทย
2551
ลงทุนใน บริษัท ยูไนเต็ดคาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง
จำกัด ด้วยการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 51
2537
จดทะเบียนเป็นบริษัท มหาชน จำกัด
2521
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเริ่มจำหน่ายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปโดยใช้อักษร
ย่อ TCMC
2515
ขยายไปยังตลาดส่งออก
ภายใต้แบรนด์ “รอยัลไทย”
2510
ก่อตั้งบริษัทโดยการร่วมทุนระหว่างครอบครัว
ศรีวิกรม์ กับ บริษัท ฮ่องกงคาร์เปท แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด
และ บริษัท ฟิลิปปินส์ คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ายพรมภายใต้แบรนด์ “ไทปิง” ในประเทศไทย