เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม