เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์
ปี :
1 พ.ย. 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ขนาดไฟล์ : 0.10 MB
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2566
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขนาดไฟล์ : 0.07 MB
ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2566
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ : 0.11 MB
ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ : 0.16 MB
ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขนาดไฟล์ : 0.28 MB
ดาวน์โหลด