เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์
ปี :
8 พ.ค. 2567
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ขนาดไฟล์ : 0.11 MB
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ขนาดไฟล์ : 0.16 MB
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2567
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
ขนาดไฟล์ : 0.08 MB
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2567
แจ้งการแก้ไขงบการเงินปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ขนาดไฟล์ : 0.13 MB
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขนาดไฟล์ : 0.23 MB
ดาวน์โหลด