เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าดูเว็บไซต์ต่อหรือการกดยอมรับถือเป็นการเริ่มต้นใช้งานคุกกี้ ซึ่งเราจัดเก็บเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งานเท่านั้น เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของท่าน
ประชาสัมพันธ์
MOU - TCMC x KMITL
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนทั้งในเชิงวิชาการและการปฎิบัติการ เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมลดมลพิษทางเสียง